Świętuj z nami 35-lecie!

Z okazji 35-lecia działalności firmy Shim-Pol przygotowaliśmy dla miłośników roślin specjalny mini-konkurs. Aby wziąć w nim udział należy uzupełnić poniższy formularz.

Przekazane przez Państwa dane pozwolą nam na dostarczanie treści na temat szkoleń, seminariów, promocji dopasowanych do Państwa potrzeb.

Co najważniejsze, w tym konkursie wszyscy są zwycięzcami. Za każdy kompletnie wypełniony formularz wysyłamy roślinki do samodzielnego wyhodowania.

Zapraszamy do dzielenia się swoimi uprawami i przesyłania zdjęć na adres: kontakt@shim-pol.pl

Najpiękniejsze hodowle zostaną dodatkowo nagrodzone!

Konkurs trwa do wyczerpania zapasów. Limit – 1 roślinka na osobę.

Pozdrawiamy,
Zespół SHIM-POL

Petunia


  Obszary zainteresowań:

  (wymagane min. jedno)

  Chromatografia cieczowa
  Chromatografia gazowa
  Chromatografia flash
  Spektrometria mas
  Spektrometria ICP
  Spektroskopia UV-Vis
  Spektrofotometria FTIR
  Spektrofluorymetria
  Spektrofotometria absorpcji atomowej
  Rentgenowska spektrometria fluorescencyjna
  Analiza wielkości cząstek
  Analiza aktywności mózgu
  Analiza powierzchni XPS, Auger, ISS, UPS
  Analiza węgla organicznego
  Obrazowanie tkanek
  Bioanalizatory
  Ekstrakcja nadkrytyczna SFE
  Maszyny wytrzymałościowe
  Twardościomierze
  Badania reometryczne i lepkości
  Kolumny i akcesoria chromatograficzne

  Tak, Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym informacji marketingowych drogą elektroniczną od SHIM-POL
  Sznowni Państwo, wyrażenie przez Państwa zgody pozwoli nam na pozostanie z Państwem w stałym kontakcie i przesyłanie ważnych informacji na temat naszych usług i produktów. Decyzja należy do Państwa. Informujemy, iż mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę
  Tak, Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w tym informacji marketingowych drogą telefoniczną od SHIM-POL
  Sznowni Państwo, wyrażenie przez Państwa zgody pozwoli nam na pozostanie z Państwem w stałym kontakcie i przesyłanie ważnych informacji na temat naszych usług  produktów. Decyzja należy do Państwa. Informujemy, iż mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę

  Przycisk wysłania pokaże się po wypełnieniu wymaganych pól
  Wybierz obszar zainteresowań
  Odpowiedz na pytanie cyfrą (wymagane):


  Obowiązek Informacyjny, czyli realizacja prawa do bycia poinformowanym

  Zgodnie z art. 13 RODO pragniemy poinformować Państwa, iż Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest SHIM-POL A.M. Borzymowski” E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin.

  Przekazane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą  oraz art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora w wyniku obowiązującej strony umowy. Ponieważ „SHIM-POL” może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie powyżej, informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, podmiotom, którym „SHIM-POL” powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Administratora dokonują przetwarzania danych osobowych).

  Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych powyżej celów: dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną przez czas nieokreślony, do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.  Zgodnie z RODO informujemy o przysługującym Państwu prawie do:  żądania od „SHIM-POL” dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę,  wszystkie wyrażone zgody mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów związanych z przesyłaniem informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług lub partnerów biznesowych współpracujących z „SHIM-POL”, drogą elektroniczną lub/i telefoniczną.

  „SHIM-POL A. M. BORZYMOWSKI” E. BORZYMOWSKA-RESZKA, A. RESZKA SPÓŁKA JAWNA

  ul. J. S. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, tel. 22 722 70 48, fax: 22 722 70 51, email: biuro@shim-pol.pl www: https://shim-pol.pl
  Nr KRS: 0000279262 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  NIP: 118-178-86-00, REGON: 140 150 933, Konto: 70 1240 1066 1111 0000 0000 6161, Bank: PKO S.A. V Oddz./W-wa